Goście

Diakoni Chrześcijańskiej Wspólnoty Przymierze, oraz osoby zaproszone z innych wspólnot Chrześcijańskich