radosc-szczescie

Czy jest różnica między radością i szczęściem?

Najpierw spójrzmy do słownika. Definicja szczęścia: stan dobrego samopoczucia, przyjemności czy satysfakcji. Definicja słowa radość: poczucie wielkiej satysfakcji zadowolenia, poczucie bycia szczęśliwym. W zależności od tłumaczenia Biblii, w Piśmie Świętym mamy użytych słów na określenie szczęścia średnio około 30 razy, podczas gdy na słowo radość ponad 300 razy. Spójrzmy na niektóre wersety a pomoże to nam zrozumieć, dlaczego radość różni się od szczęścia. Czytaj dalej

uwielbienie

Uwielbienie

Celem Służby Uwielbienia jest wprowadzenie wierzących w Bożą obecność poprzez modlitwę, muzykę, śpiew i taniec. Dlatego członkowie Służby dzięki Bożej inspiracji tworzą nowe pieśni. Czytaj dalej

Jaka jest różnica między Kościołem powszechnym i lokalnym?

Aby zrozumieć różnicę pomiędzy Kościołem lokalnym a Kościołem powszechnym, trzeba poznać definicję każdego z nich. Kościół lokalny to grupa wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy spotykają się regularnie w określonym miejsca. Kościół lokalny jest zwykle definiowany jako lokalne zgromadzenie wszystkich, którzy wyznają wiarę i przynależność do Chrystusa. Najczęściej greckie słowo ekklesia, czyli kościół jest używane w odniesieniu do lokalnego zgromadzenia (1 Tesaloniczan 1:1; 1 Koryntian 4:17; 2 Koryntian 11:8). Nie ma jednego tylko określonego kościoła lokalnego na danym terenie. W większych miastach istnieje wiele Kościołów lokalnych (batyści, zielonoświątkowcy, ewangeliczni chrześcijanie itp. ) Czytaj dalej

znak

Dlaczego jest tak wiele wyznań chrześcijańskich, kościołów?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozróżnić wyznania chrześcijańskie od nie-chrześcijańskich kultów i religii. Protestanci, ewangeliczni chrześcijanie, katolicy są przykładami wyznań chrześcijańskich. Świadkowie Jehowy i Mormoni są przykładami kultów (grupy ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami ale negują jeden lub więcej zasadniczych elementów wiary chrześcijańskiej). Islam i buddyzm są to całkowicie odrębne religie. Czytaj dalej

kosciol

Czym jest Kościół?

Wiele osób rozumie dzisiaj Kościół jako budynek.  Jednak nie jest to biblijne rozumienie Kościoła.  Słowo Kościół pochodzi od greckiego słowa

ekklesia, które tłumaczy się na zgromadzenie lub zwołanie ludzi. Stąd istota Kościoła nie jest w budynku, ale w ludziach. Rzymian 16:5 mówi: Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Św. Paweł odnosi się to do ludzi gromadzących się w domu, czyli do ciała wierzących. Czytaj dalej

kosciol_1

Czy uczęszczanie na niedzielna nabożeństwa jest konieczne?

Pismo Święte mówi nam, że musimy uczęszczać na wspólne zgromadzenia w kościele, aby zachować wiarę. Powinniśmy wielbić Boga wraz z innymi wierzącymi, karmić się Jego Słowem dla naszego duchowego wzrostu (Dz 2,42; Hebrajczyków 10:25). Kościół jest miejscem, gdzie wierzący mogą się wzajemnie miłować (1 Jana 4:12), zachęcać (List do Hebrajczyków 3:13), „budzić” nawzajem (List do Hebrajczyków 10:24), służyć sobie wzajemnie (Ga 5:13), poświęcać siebie (List do Rzymian 15:14), szanować siebie (List do Rzymian 12:10), być dobrzy i miłosierni względem innych (Efezjan 4:32). Czytaj dalej