radosc-szczescie

Czy jest różnica między radością i szczęściem?

Najpierw spójrzmy do słownika. Definicja szczęścia: stan dobrego samopoczucia, przyjemności czy satysfakcji. Definicja słowa radość: poczucie wielkiej satysfakcji zadowolenia, poczucie bycia szczęśliwym. W zależności od tłumaczenia Biblii, w Piśmie Świętym mamy użytych słów na określenie szczęścia średnio około 30 razy, podczas gdy na słowo radość ponad 300 razy. Spójrzmy na niektóre wersety a pomoże to nam zrozumieć, dlaczego radość różni się od szczęścia.

Rdz 30, 1-30 opowiada historię dwóch sióstr, Racheli i Lei, i ich rywalizację o męża, Jakuba. Każda kobieta starała się mieć więcej dzieci płci męskiej, aby podobać się Bogu i mężowi. Nawet przy użyciu służących chciały mieć więcej potomstwa. Służebnica Lei, Zilpa, urodziła Jakubowi drugiego syna. Werset 13 mówi: Lea powiedziała: Na moje szczęście! Bo kobiety będą mnie zwały szczęśliwą. Dała więc mu imię Aser.
Tak więc słowo szczęśliwy pochodzi od hebrajskiego słowa ashar i tłumaczy się: ustanowić prawa i być błogosławionym. Możemy znaleźć słowo szczęście także w Księdze Powtórzonego Prawa 24:5: Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił. Szczęście zatem bywa ulotne i zależy od czynników, takich jak czasowe okoliczności lub inne osoby.

Słowo radość pochodzi od greckiego słowa chara i znaczy radujcie się. W Liście Jakuba 1,2: Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Jak można w chwilach doświadczeń, prób i cierpień, czuć radość? List Jakuba 1,3-4 daje nam wskazówkę: Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. Radość jest w świadomości, że w próbach Bóg nam pomaga a nasza wiara dojrzewa i umacnia się. Radość jest zadowoleniem, które pochodzi od czynników wewnętrznych, takich jak nasza wiara w Boga. Prawdziwa radość jest wieczna i nie zależy od okoliczności. List do Filipian jest doskonałym studium na temat różnicy między radością a szczęściem, które jest ulotne. Napisany przez apostoła Pawła list, gdy był uwięziony w Rzymie, używa słowa radość, radujcie się i radosne 16 razy i uczy nas, jak mieć prawdziwe zadowolenie w Jezusie Chrystusie, mimo naszych zmiennych i tak często trudnych warunków życia. W łańcuchach i ze świadomością, że jego życie dobiega końca, Paweł mówi o swojej wierze i ufności w Chrystusa, i jak się zmieniło całe jego spojrzenie na cierpienie. W Filipian 1:12-24 Paweł mówi, że dzięki dwuletniemu uwięzieniu (Dz 28:30), cała straż rzymska usłyszała od niego Ewangelię, i to nawet rozeszło się po całym Rzymie. W wierszu 18 Paweł mówi: Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to obłudnie, czy naprawdę, na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Potem Paweł zachęca innych do zachowania spokoju, opierając się na ufności, że Bóg umacnia nas w trudach życia (Flp. 4:13 ). A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę – (Flp 4:19).

Tak więc Biblia naucza, że szczęście jest ulotne, ponieważ zależy od czynników będących poza nami, a prawdziwa radość jest wieczna, ponieważ opiera się na naszej relacji z Jezusem Chrystusem, który sam jest wiecznym źródłem radości.

Posted in Artykuły.