kosciol_1

Czy uczęszczanie na niedzielna nabożeństwa jest konieczne?

Pismo Święte mówi nam, że musimy uczęszczać na wspólne zgromadzenia w kościele, aby zachować wiarę. Powinniśmy wielbić Boga wraz z innymi wierzącymi, karmić się Jego Słowem dla naszego duchowego wzrostu (Dz 2,42; Hebrajczyków 10:25). Kościół jest miejscem, gdzie wierzący mogą się wzajemnie miłować (1 Jana 4:12), zachęcać (List do Hebrajczyków 3:13), „budzić” nawzajem (List do Hebrajczyków 10:24), służyć sobie wzajemnie (Ga 5:13), poświęcać siebie (List do Rzymian 15:14), szanować siebie (List do Rzymian 12:10), być dobrzy i miłosierni względem innych (Efezjan 4:32).

Kiedy osoba wierzy, że Jezus Chrystus został dany dla zbawienia, jest członkiem Ciała Chrystusa (1 Koryntian 12:27). Do właściwego funkcjonowania Kościoła, wszystkie jego „części ciała” muszą być obecne (1 Koryntian 12:14-20). Podobnie, wierzący nigdy nie osiągnie pełnej dojrzałości duchowej, bez pomocy i zachęcania przez innych wierzących (1 Kor 12:21-26). Z tych powodów, uczestnictwo w życiu kościoła, chodzenie na nabożeństwa powinno odbywać się regularnie jako konieczny aspekt życia człowieka wierzącego. Cotygodniowe uczestnictwo w niedzielnych nabożeństwach jest w pełnym sensie „niezbędne” dla wierzącego, ale trzeba też zrozumieć, że kto należy do Chrystusa powinien mieć pragnienie uwielbienia Boga, uniżenia przed Nim, karmienia się Jego Słowem oraz wspólnoty z innymi wierzącymi. Jeżeli tak nie jest w życiu wierzącego, powinien on z tego jak najszybciej nawrócić się i prosić Boga o przebaczenia za grzech lenistwa duchowego oraz osłabianie swojej i innych wiary. Powinien wrócić na drogę gorliwości i miłości Boga i Jego Ludu. Bóg przypomina nam w Dekalogu: Pamiętaj, abyś dzień święty uświęcił. Uczestnictwo z braćmi i siostrami w niedzielnym nabożeństwie jest właśnie takim uświęceniem Dnia Pańskiego.

Posted in Artykuły.