Nabożeństwo

Przychodząc na nabożeństwo zobaczysz ludzi, którzy modlą się najczęściej na głos, wznoszą ręce i zachowują się swobodnie jak w domu kochającego Ojca. Owszem, może to dziwić i trochę szokować, gdyż przyzwyczailiśmy do innych form modlitwy, bardziej spokojnych. Dziwić mogą słowa, niezrozumiałe dźwięki, które wypowiadają (będące wynikiem daru języków), nawrócenia, uzdrowienia duchowe i fizyczne, entuzjazm i zapał w opowiadaniu o swojej wierze i spotkaniu z Jezusem oraz życiowe kazania. Można czuć się trochę nieswojo, można być zafascynowanym i zainteresowanym tym, co się dzieje podczas nabożeństw i poruszonym do głębi. Jedno jest pewne: trudno będzie Ci zachować obojętność w spotkaniu z ludźmi, którzy przeżyli „Wylanie Ducha Świętego”.

Dlaczego właśnie tak wygląda nasze nabożeństwo?

Śpiewamy z całego serca, ponieważ w Piśmie Świętym jest napisane:

Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. – Psalm 9:1-2

Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. – Psalm 111:1

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! – Psalm 98:4

Gramy na instrumentach muzycznych, ponieważ w Piśmie Świętym jest napisane:

Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach – 2 Samuela 6:5

Nasze dłonie oddają cześć Bogu, ponieważ w Piśmie Świętym jest napisane:

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem – Psalm 47:1

Modlimy się razem na głos, ponieważ w Piśmie Świętym jest napisane:

Chcę wielce dziękować Panu swoimi ustami i chwalić Go w pośrodku tłumów – Psalm 109:30

Podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili – Dz 4:24

Wznosimy ręce ku czci, ponieważ w Piśmie Świętym jest napisane:

Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana – Psalm 134:2

Tańczymy dla Pana, ponieważ w Biblii jest napisane:

Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie – Psalm 150:4

Używamy darów duchowych, charyzmatów, ponieważ w Biblii jest napisane:

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! – 1 Koryntian 14:12