myslacy_gostek

Skąd Kain wziął żonę?

Biblia nie mówi na temat żony Kaina. Mamy dwie możliwości odpowiedzi na powyższe pytania.

  1. Pierwsza grupa teologów biblijnych uważa, że jedyną możliwą odpowiedzią jest to, że żona Kaina była jego siostrą albo bratanicą lub siostrzenicą itp. Biblia nie mówi ile Kain miał lat, kiedy zabił Abla (Rdz 4:8). Adam i Ewa na pewno mieli więcej dzieci niż dwoje synów (Kain i Abel) w chwili, kiedy Abel został zabity. Na pewno Kain i Abel mieli więcej dzieci (Rodzaju 5:4). Fakt, że Kain bał się o własne życie po tym, jak zabił Abla (Księga Rodzaju 4:14) wskazuje, że prawdopodobnie wiele innych dzieci, a może nawet wnuki lub prawnuki Adama i Ewy żyło już w tamtym czasie. Żona Kaina (Rdz 4:17) mogła być zatem córką lub wnuczką Adama i Ewy. Ponieważ Adam i Ewa byli pierwszymi (i jedynymi) ludzi na ziemi. Ich dzieci oraz wnuki i prawnuki nie miały innego wyboru niż żenić ze sobą. Bóg w tamtym czasie nie zabraniał małżeństw w bliskiej rodzinie. Wtedy jeszcze nie zostało nadane Prawo i Dekalog. Znacznie później Bóg wydał zakaz małżeństw w ramach jednej rodziny (Kpł 18:6-18). Dlatego, że kazirodztwo często powoduje zaburzenia genetyczne. Kiedy dwoje ludzi blisko spokrewnionych (np. brat i siostra) posiada dzieci, istnieje wysokie ryzyko, że recesywne cechy zaczną dominować w rozwoju ich potomstwa. Kiedy ludzie z różnych rodzin żenią się, jest mało prawdopodobne, że oboje rodzice będą posiadać ten sam recesywny gen. Kod genetyczny człowieka przez wieki staje się coraz bardziej „zanieczyszczony” i jego wady genetyczne są mnożone, wzmacniane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Adam i Ewa nie mieli żadnych wad genetycznych, i to pozwoliło w pierwszych kilku lub kilkunastu pokoleniach zachować o wiele wyższą jakość zdrowia niż obecnie.
  2. Druga grupa teologów biblijnych uważa, że obok Adama i Ewy Bóg stworzył również innych ludzi. Uważają, że wyjątkowość Adama i Ewy polegała na tym, że to im Bóg tchnął Swojego Ducha. Stali się przez to istotami posiadającymi ducha. Potem umieścił ich w ogrodzie Eden. W ten sposób zostali wybrani jako reprezentanci ludzkości.
Posted in Artykuły.