spokoj

Skąd mam wiedzieć, jaka jest wola Boża dla mojego życia?

Abyś poznał wolę Boża w konkretnej sprawie, powinieneś najpierw odpowiedzieć na poniższe pytania:

  1. O co chcesz tak naprawdę prosić Boga i czy Biblia tego nie zabrania?
  2. Sprawdź czy przez to, o co chcesz prosić Bóg zostanie uwielbiony i czy pomoże Tobie wzrastać duchowo?

Jeżeli odpowiesz na powyższe pytania, a Bóg wciąż nie daje ci to, o co prosisz, to prawdopodobnie nie jest to wolą Bożą. A może po prostu trzeba jeszcze trochę poczekać na potwierdzenie lub otrzymanie tego.
Poznanie woli Boga czasami wymaga czasu i wysiłku z naszej strony, dlatego może wydawać się trudne.
Ludzie chcą, aby Bóg mówił im konkretnie, co maja robić, gdzie pracować, gdzie mieszkać, z kim się ożenić itp. Bóg może dać ludziom takie informacje bezpośrednio i konkretnie.
Jednak Bóg często pozwala nam podejmować samodzielnie decyzje w oparciu o nasze poznanie.

Rzymian 12:2 mówi: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Bóg chce, abyś dokonał wyborów, które są zgodne z Jego wolą. Jaka więc jest Jego wola w stosunku do Ciebie? Jeśli idziesz ściśle z Panem i pragniesz pełnić Jego wolę w Twoim życiu, Bóg zamieszka w Twoim sercu i Ciebie poprowadzi.
Kluczem pełnienia woli Boże jest to, czy tak naprawdę szukasz swojej chwały czy chwały Bożej?
Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca – (Ps 37,4).

Jeśli Biblia nie mówi nic przeciwko temu, co zamierzasz i rzeczywiście dzięki temu możesz rozwijać się duchowo, Biblia daje Tobie ”przyzwolenie” do podjęcia tej decyzji. Jeśli naprawdę szukasz woli Bożej z pokornym i otwarty umysłem i sercem, to On na pewno objawi ją w Twoim życiu.

Posted in Artykuły.