music

Służba dystrybucji nauczań audio-video

2Tm 3:16 „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,”

Nauczanie słowa bożego jest jednym z najważniejszych celów kościoła. Służba dystrybucji audio-video powstała z myślą o każdym kto ma pragnienie poznawania Biblii, zgłębiania Bożych prawd. Wierzymy że Słowo Boże ma moc zmienić życie każdego człowieka i doprowadzić go do spotkania ze zbawcą Jezusem. Każde nabożeństwo jest nagrywane i udostępniane chętnym osobom. Kilkuminutowe skróty z nauczań są dostępne na stronie serwisu YouTube.

Lista dostępnych nauczań znajduje się w dziale Nauczania.

Posted in Artykuły.