uwielbienie

Uwielbienie

Celem Służby Uwielbienia jest wprowadzenie wierzących w Bożą obecność poprzez modlitwę, muzykę, śpiew i taniec. Dlatego członkowie Służby dzięki Bożej inspiracji tworzą nowe pieśni.

uwielbienie

W czasach króla Dawida całymi dniami i nocami przez kilkadziesiąt lat trwało uwielbienie Boga, dzięki czemu bitwy, które prowadził Dawid były zwycięskie.

Bóg zachęca do rozwoju „uwielbienia” zgodnie z Psalmem 149:

Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych! Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego! Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze, Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem! Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu! Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, A miecz obosieczny w ich ręku, Aby dokonać pomsty nad ludami, Aby ukarać narody, Aby związać pętami ich królów, A dostojników ich zakuć w kajdany, Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja.

Wg Nowego Testamentu uwielbienie jest świętowaniem zwycięstwa Jezusa nad złem i ciemnością.

Posted in Artykuły.