Aktualności

Od kilku miesięcy, mamy nabożeństwa w zabytkowym kościele Ewangelicko-Augsburskim, przy placu Bohaterów Westerplatte Zapraszamy na nabożeństwo w każdą niedziele o godzinie 12:15

Czytaj więcej

Pastor Jarek

Pastor Jarosław Bagiński służył przez 7 lat jako duszpasterz prowadząc i zakładając wspólnoty charyzmatyczne w Kościele Rzymsko-Katolickim.

Czytaj więcej

Czym jest kościół?

Wiele osób rozumie dzisiaj Kościół jako budynek. Jednak nie jest to biblijne rozumienie Kościoła. Słowo Kościół pochodzi od greckiego słowa ekklesia, które…

Czytaj więcej

Grupy domowe

W ciągu tygodnia gromadzimy się w domach, aby poznawać Pismo Święte, modlić, dzielić i wpierać w różnych problemach.

Czytaj więcej

Krótka Historia powszechna ruchu przebudzeniowego

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej jest w nurcie chrześcijaństwa, które powstało w dniu ” Wylania Ducha Świętego” – Dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus nakazał Uczniom Swoim Zgromadzić się i czekać na „Moc z Wysoka”. Tak zaczęła się wspaniała historia ludzi, którzy zaczęli głosić Ewangelię wśród znaków i cudów.

Czytaj więcej

Jana 3:16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.